Vrátenie tovaru

VRÁTENIE TOVARU 

 
Zakúpený tovar môžete podľa rozpísaných podmienok nižšie vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. V prípade vrátenia tovaru vyplňte prosím formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy a pošlite ho vyplnený buď mailom na shopba@rossignol.sk a tovar pošlite samostatne alebo vytlačený a vyplnený spolu s tovarom na adresu: 

 

LegendSport / Rossignol 

Stará Vajnorská 4

831 04 Bratislava 

info@legendsport.sk / shopba@rossignol.sk

 +421 917 781 754 

 

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy si môžete stiahnuť  tu: odstupenie_od_zmluvy_legendsport

 

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote formulár o odstúpení od zmluvy predávajúcemu mailom alebo poštou. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v niektorom s odberných miest. 

Formulár na odstúpenia od kúpnej zmluvy si môžete stiahnuť tu:  odstupenie_od_zmluvy_legendsport ďalej len "formulár" 

Zakúpený tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva, a pod.) spotrebiteľ (kupujúci) zašle na vlastné náklady spolu s originálom dokladu o kúpe a s vyplneným formulárom späť na adresu prevádzkovateľa (ale nie formou dobierky), pokiaľ možno v pôvodnom obale. 

Vyplnený formulár môžete poslať mailom a tovar zasielajte na túto adresu: 
BRETTON SK,  ROSSIGNOL  / LEGENDSPORT, e-PORT Ivanská cesta 26, 821 04 Bratislava, 

info@legendsport.sk

V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní kupujúcim, môže odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ zaslať týmito spôsobmi: 

Spotrebiteľ pošle vyplnený formulár spolu s tovarom na adresu obchodu Rossignol /  LegendSport, alebo pošle vyplnený formulár na e-mailovú adresu  info@legendsport.sk a tovar pošle zabalený zvlášť do obchodu Rossignol /  LegendSport, alebo môže tak urobiť osobne v predajni BRETTON SK:  ROSSIGNOL  / LEGENDSPORT, Stará Vajnorská 4, 831 04 Bratislava. 

 
Prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar (spolu so všetkými platbami, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov) v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak. 
 
V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, BRETTON SK vráti kupujúcemu celú kúpnu cenu, pričom je oprávnený domáhať sa voči kupujúcemu zaplatenia náhrady škody spôsobenej na tovare. 

 

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz